Stichting Mi Corazon

Uitgeoefende activiteiten

In 2019:

Ontwikkelingslanden: wij ondersteunen diverse projecten in ontwikkelingslanden. De projecten zijn met name gericht op onderwijs en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Via Stichting Kinderdorpen Chili ontvangen wij aanvragen voor kleinschalige projecten in Chili. Daarnaast ondersteunen wij via bevriende Nederlandse stichtingen en personen projecten in Afrika (waaronder Oeganda, Malawi en dit jaar ook Gambia en Zuid-Afrika). Vaak worden de projecten door onze vaste (Nederlandse) contactpersoon van de stichting bezocht en beoordeeld en tevens ontvangen wij een financiële verantwoording.

Nederland (Europa): wij ondersteunen vooral kleinschalige sociale, medische en culturele projecten in de nabije omgeving (gemeente Lingewaard, regio Arnhem/Nijmegen), waar onze overheid c.q. onze samenleving tekort schiet. Een project in 2019 (gestart in 2018) van grotere omvang betreft de restauratie van ’t Huis te Bemmel.

Duurzame natuurontwikkeling: tot slot ondersteunen wij projecten ten behoeve van het behoud van natuurlijk schoon en projecten gericht op duurzame natuurontwikkeling. In 2019 hebben we een gedeelte van een eerder verleende subsidie retour ontvangen.

In 2018:

Ontwikkelingslanden: wij ondersteunen diverse projecten in ontwikkelingslanden. De projecten zijn met name gericht op onderwijs en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Via Stichting Kinderdorpen Chili ontvangen wij aanvragen voor kleinschalige projecten in Chili. Daarnaast ondersteunen wij via bevriende Nederlandse stichtingen en personen projecten in Afrika (waaronder Oeganda en Malawi) en dit jaar ook een project in Sri Lanka en Nepal. Vaak worden de projecten door onze vaste (Nederlandse) contactpersoon van de stichting bezocht en beoordeeld en tevens ontvangen wij een financiële verantwoording.

Nederland (Europa): wij ondersteunen vooral kleinschalige sociale, medische en culturele projecten in de nabije omgeving (gemeente Lingewaard, regio Arnhem/Nijmegen), waar onze overheid c.q. onze samenleving tekort schiet. Twee projecten van grotere omvang betreft de restauratie van de kerk in Haalderen en restauratie van ’t Huis te Bemmel.

Duurzame natuurontwikkeling: tot slot ondersteunen wij projecten ten behoeve van het behoud van natuurlijk schoon en projecten gericht op duurzame natuurontwikkeling. Eén project van grotere omvang betreft het behoud van historische boomgaarden in Ressen.

In 2017:

Chili: via onze relaties in Chili (via Stichting Kinderdorpen Chili) ontvangen wij aanvragen voor kleinschalige projecten. Deze projecten worden door één of meer bestuursleden van Stichting Kinderdorpen Chili bezocht en beoordeeld en wij ontvangen daarnaast ook financiële verantwoording vanuit Chili. 

Afrika: via bevriende Nederlandse stichtingen en personen ondersteunen wij projecten in (sub-Sahel) Afrika. Het betreft onder meer projecten in Malawi, Oeganda en Tanzania.

Nederland (Europa): wij ondersteunen vooral kleinschalige projecten in de nabije omgeving (gemeente Lingewaard, regio Arnhem/Nijmegen), waar onze overheid c.q. onze samenleving tekort schiet.